2019 June Country in Spotlight, Slovakia 4: Dychová hudba Texilanka

Textilanka 1


Textilanka 2

Snapshot from "Textilanka z Trenčína v Holíči 2018", see full video @ .youtube.com/watch?v=x7_OXV4b2bQ

Textilanka 3
Textilanka 4

Textilanka 5

Textilanka 6