Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

European Brass Bands In Spotlight

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 4: Blaskapelle Schüpfig-lüpfig 01 July 2019 2077
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 5: Swiss Army Brass Band 01 July 2019 2074
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 0: Alphornbläser auf dem Gornergrat 01 July 2019 1830
2019 July Country in Spotlight, Switzerland 2: Blaskapelle Lublaska 01 July 2019 2220
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 0: Lúčnica - The Slovak National Folklore Ballet 21 December 2020 1973
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 1: Composer, band leader, vocalist Adam Hudec and his legendary Malokarpatská kapela 01 June 2019 1765
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 2: Dychová hudba Lieskovanka 01 June 2019 1899
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 3: Dychová hudba Májovanka 01 June 2019 1902
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 4: Dychová hudba Texilanka 30 November 2019 2273
2019 June Country in Spotlight, Slovakia 5: Dychová hudba Trenčianská dvanástka 01 June 2019 1926
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Moravia): Hody, Dolní Bojanovice 03 May 2019 2201
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 1 (region Moravia): Dechová hudba Ištvánci 01 May 2019 1902
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 2 (region Moravia): Dechová hudba Miločanka 01 May 2019 1962
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 3 (region Moravia): Dechová hudba Mladá muzika Šardice 23 May 2019 1904
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 4 (region Moravia): Dechová hudba Šardičanka 01 May 2019 1795
2019 May - Country in Spotlight, Czech Republic 5 (region Moravia): Dechová hudba Sobuláci 01 May 2019 2156
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 3: Junger Schwung Tirol 01 April 2019 2168
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 1: Kitz Böhmische 01 April 2019 2092
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 0: Dancing into Spring - Schneewalzer 04 April 2019 2279
2019 April - Coutry in Spotlight - Austria 2: Die Stürmische Böhmische 01 April 2019 1951
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 0: Tanzgruppe Saar, Zeppelpolka 28 February 2019 2526
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 1: Altsteiner Blaskapelle 28 February 2019 2463
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 2: Kleinturwaller Musikanten 28 February 2019 2394
2019 March - Coutry in Spotlight - Hungary 3: Pilíšská kapela 28 February 2019 2390
2019 February - Country in Spotlight, Czech Republic 0 (region Bohemia): Čekoslovenská beseda (historical record) 29 January 2019 2897

Short portraits

Karel Hegner

Karel Hegner
Mag. Karel Hegner

Zpěvák, moderátor televizních a rozhlasových pořadů, festivalů s
folklorní a dechovkovou tématikou,
pedagog

Sänger, Moderator von Fernseh-,
Rundfunksendungen, Festivals  mit Folklore- und Blasmusikthematik, Pädagoge

Bude asi existovat málo míst s dechovkovým zaměřením, které by Karel Hegner svou návštěvou a moderací již nepoctil. Karel působí vždy přirozeně, svým naprosto nenuceným vystupováním bezvadně harmonuje s lokálním publikem, je znalcem obsahu, prostředí i lidí. Jeho způsob podání je vždy kultivovaný, přiměřený, prostý jakýchkoliv přívlastků, které by se mohly jakkoliv nepříjemně dotýkat kohokoliv z návštěvníků. Pro pořadatele je tutdíž vždy výhrou.

Karel je ovšem také známý zpěvák lidových písní a populární jak mezi televizními diváky, tak rozhlasovými posluchači. Patří mezi přední interprety moravských lidových písní, kterých nashromáždil úctyhodnou spoustu. Svým hřejivě měkkým barytonovým hlasem dovede povznést kdejaké srdce, ať již v soukromých vystoupeních ve vinných sklípcích, tak na veřejném podiu. Od roku 1988 celých deset let uváděl koncerty známého lidového zpěváka Jožky Černého, v kterých také s Jožkou zpíval. Televizní diváci jej také znají z moderace pořadu "Klub přátel dechovky". S oblibou vystupuje na nejrůznějších soukromých oslavách nebo menších či větších veřejných oslavných akcích s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného, jejíž je také členem.

Karel vystudoval operní zpěv na Janáčkově Akademii Muzických Umění v Brně (JAMU), kde také jako lektor s akademií spolupracuje od roku 1987 a předává dále své nabyté zkušenosti studentům této instituce.


 
- DE -   Es wird vermutlich wenig Orte mit blasmusikalischem Background geben, die durch die Anwesenheit und Moderation von Karel Hegner noch nicht beehrt worden sind. Karel´s Auftreten  wirkt immer natürlich, mit seiner lockeren, ungezwungenen Präsentation harmoniert er immer mit dem lokalen Publikum. Er ist ein wahrer Kenner der Inhalte, des Environment sowie der Leute. Seine Art zu moderieren ist sehr kultiviert, angemessen, frei von allen Attributen, die auch nur einen der Besucher irgendwie unangenehm tangieren könnten. Für die Veranstalter ist er ein wahrer Gewinn.

Karel ist allerdings auch als Sänger von Volksliedern sehr bekannt und zwar sowohl unter den Fernsehzuschauern wie auch den Rundfunkzuhörern. Er gehört zu den vorrangigen Interpreten mährischer Volkslieder, von denen er eine beachtliche Anzahl gesammelt hat.  Mit seiner  weichen, mit Wärme erfüllten Barytostimme  schafft er manches Herz zu erheben, sei es in den zahllosen privaten Veranstaltungen in den mährischen Weinkellern oder am Podium in den öffentlichen Veranstaltungen.  Ab 1988 ganze zehn Jahre moderierte er die Konzerte des sehr bekannten Volkssängers Jožka Černý, in denen er auch mit Jožka gemeinsam sang. Die Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus der Sendung "Club der Freunde der Blasmusik", die er ebenfalls moderierte. Mit Vorliebe tritt er bei den unterschiedlichsten privaten Feiern  oder öffentlichen Veranstaltungen mit der Cimbalmusik des Aleš Smutný auf, deren Partie er auch angehört.

Karel absolvierte die Janáček Akademie der Musikkünste in Brünn  (JAMU), das Fach Operngesang, wo er nun seit dem Jahr 1987 als Universitätslektor seine reichen Erfahrungen den Studenten dieser Institution weitergibt.