Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

„Příklad mravnosti a umělecké skromnosti jest můj učitel, Mistr Dvořák.“   "Ein Beispiel der Sittlichkeit und künstlerischer Bescheidenheit ist mein Lehrer, Maestro Dvořák." -- Josef Suk

Brass Bands of the Month On Stage at www.dechovka.eu

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
In 2016-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Stříbrňanka 02 December 2016 3545
In 2016-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Podlužanka 23 November 2018 3268
In 2016-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Freunde Echo 31 August 2016 2830
In 2016-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pardubická šestka 04 August 2016 2845
In 2016-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Skaličané 02 July 2016 3057
In 2016-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Schillermusik Unterseen 01 June 2016 3164
In 2016-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dambořanka 03 May 2016 2954
In 2016-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Západská 25 March 2016 3180
In 2016-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vysočinka 25 March 2016 3612
In 2016-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Peng 04 February 2016 3587
In 2016-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Rzeszowski Zespół Dęty 12 January 2016 3894
In 2015-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kumpan a jeho muzikanti 12 January 2016 4388
In 2015-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Robert Payers Original Burgenlandkapelle 12 January 2016 4016
In 2015-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE Chisetaler Blaskapelle 12 January 2016 3647
In 2015-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blučiňáci 15 August 2015 3277
In 2015-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Krásinka 26 July 2015 3692
In 2015-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blech Khopt 26 July 2015 3352
In 2014-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Věnovaná 26 July 2015 3396
In 2014-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Záhořané z Valašska 26 July 2015 3158
In 2014-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Wendis Böhmische Blasmusik 27 July 2015 3910
In 2014-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Štěstí 27 July 2015 3337
In 2014-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Randenmusikanten 27 July 2015 3721
In 2014-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Križovianka 27 July 2015 3366
In 2014-01 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Vinočanka 27 July 2015 3248
In 2013-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 27 July 2015 3135
In 2013-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Michael Maier und seine Blasmusikfreunde 27 July 2015 3341
In 2013-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Fyrobe Musig 27 July 2015 3220
In 2013-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Pro Vás 28 July 2015 3537
In 2013-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Lácaranka 28 July 2015 3223
In 2013-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Jižani 28 July 2015 3422
In 2013-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Muzikanti z jižních Čech 28 July 2015 3736
In 2013-05 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Hradčovjanka 28 July 2015 3475
In 2013-04 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Amatéři 28 July 2015 3165
In 2013-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Weinviertler Mährische Musikanten 28 July 2015 3610
In 2013-02 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Ištvánci 28 July 2015 3082
In 2012-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Svatobořáci 28 July 2015 3586
In 2012-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Tschecháranka 28 July 2015 3075
In 2012-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Triwanka 28 July 2015 3398
In 2012-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kamenikovi muzikanti 28 July 2015 3447
In 2012-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Kleinturwaller Musikanten 28 July 2015 3457
In 2011-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - MaChlast 13 October 2015 3083
In 2011-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blecháranka 14 October 2015 3192
In 2011-07 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Moravanka 14 October 2015 3193
In 2011-06 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Legrúti 14 October 2015 3119
In 2011-03 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Makos 14 October 2015 2886
In 2010-12 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Blaskapelle Tidirium 12 January 2016 3932
In 2010-11 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Die Flotten Bergsteiger 12 January 2016 3566
In 2010-10 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Veselka Ladislava Kubeše 12 January 2016 3608
In 2010-09 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dechová hudba Babouci 12 January 2016 3511
In 2010-08 BRASS BAND of the Month ON STAGE - Dunajská kapela 20 November 2018 3820

Short portraits

Sourozenci Baťkovi

- CZ -

Sourozenci Ba`tkovi
Sourozenci
Božena a Zdeněk Baťkovi

Zpěvné duo sourozenců Baťkových se těší mezi příznivci původního moravského folklóru mimořádné oblibě po celé České republice. Zejména ovšem v regionu Slovácka, v prostředí dlouholetých, bohatých lidových tradic a zažitých kulturních zvyklostí, v kterých tato dvojice vyrůstala, patří u obyvatelstva již dnes bezesporu k ikonám lidového umění. Sourozenci Baťkovi patří i nadále k vítaným hostům nejrůznějších, často slavnostních příležitostí.

Úcta a obdiv ze strany mnoha ctitelů, mezi které patří samo sebou i autor těchto slov, se nedostavily náhodou. Sourozenci Bat´kovi se folklornímu zpěvu věnují od malička. Postupem času se hloubka a rozsah jejich znalostí a působení neustále rozrůstala. Nebude v současnosti patrně mnoho těch, kteří oplývají tak širokým repertoárem dochovaných lidových písní z Podluží, v kterých je obsažena hluboká filozofie o nadčasových základních hodnotách, v životě člověka tak důležitých. Zpívá se v nich o lásce k milované osobě, o lásce k rodičům a bližním, o štěstí, naději, ale také o zklamání. Je v nich zakódováno mnoho moudrostí morálního a etického charakteru. Zdeněk je také autorem některých z těchto lidových písní a textů, nebo spoluautorem.
Některé skladby z jejich bohatého repertoáru zaznamenali již na slušný počet nosičů, které lze získat přes jejich internetovou prezenci www.sourozenci-batkovi.cz.

Božena a Zdeněk spolupracují již dlouhá léta společně popřípadě samostatně s řadou cimbálových muzik a dechových kapel v regionu. Jsou prezenční na festivalech, přehlídkách, lokálních slavnostech i v rozhlase a televizi. Lze je slyšet na benefičních koncertech ve prospěch postižených dětí.  Zvládnou někdy až několik desítek větších vystoupení ročně. Zdeněk se také podílí na výchově hudebního dorostu.

Za zmínku stojí, že se oba věnují zpěvu mimo svou profesní činnost. Zdeněk je dokonce nucen pravidelně denně dojíždět za prací a to poměrně nemalou vzdálenost.

I přes jejich značnou popularitu jsou oba zpěváci velmi přístupní a působí vždy přátelsky a skromně, jak mohu z vlastní zkušenosti doložit.

Jejich zpěvem potěšili již mnoho lidských srdcí. Přispívají silnou měrou k tomu, aby si pramen lidového umění udržel svou svěžest a plnou vitalitu.

Zapadá slunéčko /
Die Sonne schwindet


sourozenci Baťkovi

"Počkám já, si počkám,
až to slunko zajde,
[:[:až moje srdénko,:]
to tvoje si najde:]"

Západ slunce

---

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED