Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

-- FilmHeader --

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

2010-05-22: XIX. Zlatá křídlovka - DubňankaJaroslav Janota - Jihomoravská
"na rozehrání" - "zum Aufwärmen"

Diplom a pohár za třetí místo
Diplom und Pokal fúr den dritten Platz

Diplom a pohár - Cena ředitele DK Hodonín za největší sympatie publika
Diplom und Pokal - Preis des Direktors des Kulturhauses Hodonín für die größten Sympatien beim Publikum