Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

-- FilmHeader --

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

2010-05-22: XIX. Zlatá křídlovka - HanačkaFrantišek Maňas - Pro štěstí
povinná skladba / Pflichtstück

Diplom a pohár za druhé místo
Diplom un Pokal fúr den zweiten Platz

Diplom a pohár - Cena Miloše Machka za nejlepší interpretaci povinné skladby
Diplom und Pokal - Miloš Machek Preis für die beste Interpretation des Pflichtstückes

Diplom a pohár za nejlepší pěvecký výkon
Diplom und Pokal für die beste Gesangsleistung
Kateřině Burešové, Marii Šujanské, Haně Burešové, Tomáši Koutnému, Jiřímu Roseckému

Diplom a pohár - Cena Josefa Frýborta nejmladšímu orchestru
Diplom und Pokal - Josef Frýbort Preis fúr das jüngste Orchester

Diplom a pohár - Cena poroty nejmladšímu členu orchestru Kateřince Burešové
Diplom und Pokal - Preis der Jury für das jüngste Orchestermitglied Kateřinka Burešová

Diplom a pohár - za nejlepší instrumentální výkon Pavlu Skopalovi
Diplom und Pokal - für beste Instrumental-Leistung an Pavel Skopal
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED