Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
"Není těžké komponovat. Je ale úžasně těžké, přebytečné noty smést pod koberec."    "Es ist nicht schwer, zu komponieren. Aber es ist fabelhaft schwer, die überflüssigen Noten unter den Tisch fallen zu lassen.." -- Johannes Brahms

Skladby / Kompositionen: Josef Konečný

Skladby Josefa Konečného / Kompositionen von Josef Konečný

Skladby lze objednat přímo na adrese / Kompositionen können direkt bestellt werden bei
Barbora Radičová (dcera Josefa Konečného / Tochter von Josef Konečný)
E-Mail josefkapelle (AT) seznam.cz -- Tel.: +420 721 739 022 (update 2020-11-22)

Legenda:
H ... hudba, A... Aranže Josefa Konečného, T ... Text Josefa Konečného
Josef Konečný natočil se svou Šestkou k dubnu 2011 celkem 9 CD. / Zum April 2011 nahm Josef Konečný mit seiner Šestka insgesamt 9 CDś auf.

Polky

  Název polky Hudba
Aranže
Text CD label
  Anna H - červený
  Aprilová H - -
  Arnoštova H - -
  Atka H - žlutý
  Až pojedu dědinů H T -
  Bol a žal H - zelený
  Cestou do ciziny - - -
  Chyťte sa ŝohaja H - modrý
  Dědinú H T -
  Dobrý trubaĉ H - fialový
  Družstevní H - -
  Duo H - žlutý
  Elán H - žlutý
  Ema A - zelený
  Ex H - žlutý
  Fanklub H - červený
  Fix H - hnědý
  Halali H - hnědý
  Halópolka H - fialový
  Hej rup H - bílý
  Hodovini H - fialový
  Hrají tenory H - bílý
  Jen tak H - červený
  Josefovská H - bílý
  Juráčkova kapela H - bílý
  Letní H - žlutý
  Loiza A - zelený
  Láska tvá H - modrý
  Medvědí H - červený
  Melodie H - -
  Molldur H - modrý
  Moment H - fialový
  Muzikanti H T -
  Mužàcká H - -
  Na Piavě A - zelený
  Na Pálavě H - bílý
  Na dovolené A - zelený
  Na kolotoĉi H - bílý
  Na svatého Fabiána H T -
  Na úvrati H - bílý
  Naše kapela H - červený
  Nechoď k nám H T fialový
  Pérko H Stanislav Pěnčík  
  Pivo H T žlutý
  Planken H - -
  Pochvala H - -
  Pod búdama H - fialový
  Polnice H - bílý
  Ptáŝ sa ĉastokrát H - hnědý
  Rakuŝanka A - zelený
  Rolniĉka A - zelený
  Rád jsem H - hnědý
  Splaŝený kůň H - hnědý
  Stárkovi H - žlutý
  Ŝvitoření kosa A - zelený
  Štefanova H - -
  Tam H - hnědý
  Tenorka H - bílý
  Tenory H - -
  Tisíckrát hezká H - zelený
  To je ona A - zelený
  Tösstaler Polka H - -
  Trubaĉi H - hnědý
  V pohádce A - modrý
  Ve vinohradě H T modrý
  Vreni a Bruno H - -
  Vám H - hnědý
  Z Tvrdonic H - bílý
  Z ĉeských krajů A - zelený
  Z Čejkovic H - červený
  Ze Zálesí H - hnědý
  Žert H - -
  Živijó H - hnědý

Valčíky

  Název valčíku Hudba
Aranže
Text CD label
  Bílá růže A - zelený
  Cesta osudu A - zelený
  Dĕdina dávno spí H - červený
  Domino H - hnědý
  Doubrava H - -
  Dívĉí žal A - zelený
  Kosenka A - zelený
  Milování A - zelený
  Moravo má H - hnědý
  Mosím jít za frajárkú H - hnědý
  Motanica H - modrý
  Nezráděj H - bílý
  Postilion H - -
  Připíjme si H - hnědý
  Spadl lístek H - -
  Tam u panských lúk H - hnědý
  Tichým hájem H - bílý
  U lesa H - bílý
  Vánoĉní H - modrý
  Vede cesta polem H - -
  Vítej ráno H - žlutý
  ZA Moravú H - červený
  Zahajovcí H - -

Pochody, mazurky, tanga a jiné

  Název skladby Hudba Text CD label Druh skladby
1 Ahoj H - - pochod
2 Bubenik H - fialový fox polka
3 Chřiby H - červený valčík, instr.
4 Holka modrooká H - červený solo pro trumpetu
5 Jízda tramvají H - hnědý galop
6 Jubileum H - hnědý foxpolka
7 Neĉekej H - hnědý mazurka
8 OK H - žlutý pochod
9 Starý havran H - červený tango, instr.
10 Veĉerní H - bílý mazurka
  Zůstaň H T