Malý česko-německý Lexikon / kleines böhmisch-deutsches Lexikon

- CZ -

÷ Zde vzniká ... velmi skromný německo-český, česko-německý lexikon často používaných pojmyů. V dolní tabulce se nachází výrazy pro všední den. Jeho obsah bude poznenáhlu rozšiřován, tak jak se budou nové pojmy nabízet. Ke spolupráci jsou všichni srdečně zváni. Stačí uvést český nebo německý výraz, který by svým častým výskytem v tomto lexiku asi neměl chybět. (Email viz. kontakt).

Při hledání na této stránce lze prakticky užít vyhledávací funkce daného prohlížeče.

- DE -

÷ Hier entsteht ... ein sehr bescheidenes deutsch-tschechisches, tschechisch-deutsches Lexikon von oft verwendeten Begriffen. In der unteren Tabelle befinden sich Begriffe für den Alltag. Der Umfang wird allmählich erweitert so wie sich weitere Begriffe anbieten werden. Zur Zusammenarbeit sind alle herzlich eingeladen. Es genügt, mir den tschechischen oder deutschen Begriff einzusenden, der infolge seiner Auftrittshäufigkeit in diesem Lexikon sein sollte. (E-Mail s. Kontakt).

Bei der Suche innerhalb der Seite kann sinnvollerweise die Search-Funktion des jeweiligen Browsers benutzt werden.

  česky / tschechisch deutsch / německy poznámka / Bemerkung
B - -  
       
D dechovka Blaskapelle (f), auch
Blasmusik (f)
-
  dechovky Blaskapellen -
  dechová hudba Blaskapelle (f), auch
Blasmusik (f)
-
  dechový nástroj
dechové nástroje
Blasinstrument (n)
Blasinstrumente
klarinet/Klarinette, trubka/Trompete,
křídlovka/Flügelhorn, tenor/Tenorhorn,
baryton/Bariton, pozoun/Posaune,
lesní roh/Horn, tuba/Tuba, bicí/Schlagzeug,
buben/Trommel
  dechovka, -y Blaskapelle, -en (f) auch Blasmusik (f)
  den, dny Tag (r), Tage pondělí/Montag, úterý/Dienstag, středa/Mittwoch,
čtvrtek/Donnerstag, pátek/Freitag, sobota/Samstag,
neděle/Sonntag
- - - -
F fanoušek dechovky Blasmusikfan (m)  
  frajárka Geliebte (f) s. a. šohaj (in Mähren)
- - - -
H hody, posvícení Kirchweihfest, die bedeutendste lokale Festivität viz. také posvicení - hody - krmáš ve wikipedii / s.a. [[Kirchweih]] in Wikipedia
  hudební vydavatelství
hudební nakladatelství
Musikverlag (r)  
   "hrát z kule"  auswendig spielen  (in Mähren)
- - - -
K kapela Kapelle, Blaskapelle (f) -
- konstrukce nástrojů Instrumentenbau (r) konstruktér nástrojů/Instrumentenbauer
       
M měsíc, měsíce Monat (r), Monate leden/Januar, únor/Februar, březen/März, duben/April,
květen/Mai, červen/Juni, červenec/Juli, srpen/August,
září/September, říjen/Oktober, listopad/November,
prosinec/Dezember
  "Muziko, zavrť to" "Musik, dreh´s um" Aufforderung zur Wiederholung des zuletzt gespielten Teils
- - - -
N nátrubek Mundstück (s)  
  "na úvrati"
 
"am Flurende"

abgeleitet von Feldackern;
es wurde der Flurrand erreicht,
umdrehen und den Vorgang
wiederholen

  nota, noty Note (e), Noten notový list/Notenblatt
- - - -
S skladatel Komponist (r)  
  skladba Komposition (f), Stück (s)  
  šohaj Junge, Geliebter (r) s.a. frajárka (in Mähren)
  styk Umgang (r) Jak se máš?/Wie geht es dir?
Jak se máte?/Wie geht es Ihnen?
Blahopřeji/Gratulation
dobrý den, večer/Guten Tag, Abend
Vystoupení bylo skvělé/Der Auftritt war blendend
- - - -
V  ventil rotační, pístový  Drehventil, Perinetventil (s)  
  vystoupení Auftritt (m) -
- - - -
Z zpěvák, zpěvačka Sänger (r), Sängerin (f)  
  zvukař, tonový technik Tontechniker (m)  
.

Nützlich im Alltag / K užití ve všední den


Guten Tag dobrý den
Guten Abend dobrý večer
Gute Nacht dobrou noc
Auf Wiedersehen na shledanou
Bitte / Danke prosím / děkuji
Ja / Nein ano / ne
Nicht so, sondern ... ne tak, ale ...
Entschuldigung promiň / promiňte
Eingang vchod
Ausgang východ
Durchgang průchod
Wie geht’s dir /  Ihnen? jak se máš / máte?
Was gibt’s Neues? co je nového?
Ich weiß nicht nevím
Ich verstehe nicht nerozumím
Ich spreche leider kein Tschechisch bohužel nemluvím česky
Ich spreche nur wenig Tschechisch mluvím česky jen málo
Sprichst du / Sprechen Sie Deutsch? mluvíš / mluvíte německy?
Bitte, sprich / sprechen Sie langsamer mluv / mluvte prosím pomaleji
Bitte, schreib / schreiben Sie mir das auf prosím napište mi to
Was bedeutet das? co to znamená?
Wie sagt man auf Tschechisch ... ? jak se řekne česky ... ?
Was ist das? co je to?
Wer ist das? kdo je to?
Wie heißt Du? / Wie heißen Sie? jak se jmenuješ? / jak se jmenujete?
Ich heiße ... jmenuji se ...
Wo ist / Wo befindet sich ... ? kde je ... ? / kde se nachází ...?
Wie spät ist es? kolik je hodin?
Hast du Zeit für mich ? máš pro mne čas?
Genau so (exakt so, Zustimmung) přesně tak (exakt, přitakání)
Pünktlich (Zeitangabe, pünktlich um 18 Uhr) přesně (časově, začátek přesně v 18 hod.)
Ich möchte einen Kaffee prosím kávu (dám si kávu)
Was kostet ... ein Bier? kolik stojí ... pivo?
Prost! na zdraví!
Beginn, Ende začátek, konec
Veranstaltung představení
Abendprogramm program večera
Das kenne ich, kennst du / kennen Sie das? to znám, znáš  / znáte to?
Freund, Freundin přítel, přítelkyně
Sehr geehrte Damen und Herrn vážené dámy a pánové
Ich wünsche allen einen angenehmen Abend Přeji všem příjemný večer