Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 11396
Bulka Antonín 21 September 2015 5695
Čajka Jaroslav 10 June 2018 3176
Černička Peter 14 April 2016 7237
Čiviš Jan 06 June 2021 7212
Doško Áda 29 December 2021 7285
Heřman Jaroslav 05 February 2021 8767
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 8901
Koníček Antonín 21 September 2015 5381
Lhotský Jiří 06 June 2021 4056
Lipold Jan 30 December 2021 6990
Mach Karel 23 January 2022 218
Maňas Václav ml. 17 February 2022 12694
Mikl Libor 14 August 2021 4973
Pecha Antonín 17 February 2022 9802
Prudík Ladislav 29 March 2019 5880
Servit Gerald 16 November 2015 5624
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4252
Školka Áda 15 March 2021 4940
Slabák Jan 31 December 2021 6557
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 6648
Studenič Peter 21 September 2015 4900
Suda Vladislav 06 June 2021 6834
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 6812
Thums Josef 06 June 2021 7634
Tichý Antonín 23 January 2022 7724
Valent Martin 21 September 2015 4142
Volf Jiří 14 August 2021 8728
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4093
Vorlíček Václav 31 March 2018 4544
Žákovec Václav 21 September 2015 4320
Zedník Pavel 09 February 2022 5041
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6035
Žid Josef 18 April 2021 7758

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---