Moravanka Jana Slabáka - Synonym moravské dechovky, ukončila své aktivní působení / Synonym mährischer Blasmusik, bendete ihr aktives Wirken

de

Die Blaskapelle Moravanka hat nach 50-jähriger unermüdlicher Wirkung zum Dezember 2021 die Beendigung ihrer Aktivitäten bekannt gegeben. Es ist nicht notwendig über die Gründe Spekulationen anzustellen. Sie waren vom ganz rationalen Charakter. Es fragt auch keiner, warum Bäume nicht in den Himmel wachsen. Lebenslauf und Faktenwissen Jan Slabák, den Bandleader betreffend, werden hier nicht ausgebreitet, sie sind im öffentlichen Raum sehr gut dokumentiert und können daher vom interessieren Leser eingesehen werden.

Jan Slabák kommt eine historische Rolle zu, den Charakter, Inhalt sowie die Darbietungsart der zeitgenössischen böhmischen Blasmusik auf eine signifikante Art und Weise zu bereichern. Wehrend die ursprüngliche böhmische Blasmusik in der böhmischen Region ihre Schwerpunkte im allgemein unterhaltenden Charakter hatte (geseeliges Beisamensein im Wirtshaus, gutes Bier, Wonnen des Lebens etc.), brachte Slabák mit seiner mährischen Herkunft sowie einhergehender Kenntnis der mährischen Seele und Lebensweise der Landbevölkerung neue Elemente in seine Interpretationen. Seine Interpretationen bevorzugten tiefere und prägnantere menschliche Themen, die der mährischen Population nahe stehen. Eine Themen-Charakteristik, die
dem Lebensgeschehen in einem weitaus größeren Umfang Rechnung tragen. In den Vordergrund treten Themen der Liebe, der Liebe zur Heimat, der Liebe zu den Eltern und dem Elternhaus, gelebten Traditionen, Authentizität, Spontaneität, Identität und vor allem natürliche Emptionen.

Am Anfang konnte selbst Slabák nicht ahnen, welche LAwine er mit seinem persönlichen Engagement im Bereich der Blasmusik lostritt und welche Folgen das für die Zukunft der Blasmusik haben wird. Außer seiner Zielstrebigkeit, Fleiß, Zähigkeit und uremüdlichen Einsatz stand über dem Ganzen - als eine große Überschrift, Glorie, Firmament - unverfälschte Identität. Eine Identität, die aus einem mährischn Herz und Seele hervorquoll, die zugleich seinem Wirken einen unverwechelbaren "Schliff" verleihte. In diesem Zusammenhang gestatte ich mir die Bemerkung, dass es sich um ein Paradogma handelt, was zur Ausbildung von etwas Neuem führt, zur Ausbildung neuer Trajektorie im unendlich dimmensionalen Universum des menschlichen Wirkens.

In Fußspuren von Jan Slabák gehen nun in zahlreicher Vertretung Blasmisikliebhaber, Fans wie Musikanten sowohl zu Hause wie auch im breiten Bereich der europäischen Region.

Auf den Lebensweg von Jan Slabák brachten Umstände, wie übrigens auch viele andere Persönlichkeiten, auf die ich auf diesen Seiten, voraussichtlich den nächsten Monat, in einem anderen Artikel noch einzugehen gedenke.

V tej Mylotskej bažantnici

Moravanka2
Kelčanská polka

Viz také Ta naša kapela - Čtyřicáté narozeniny kapely Moravanka, 2011-06-25
Siehe auch Die unsere Blaskapelle - Vierzigster Geburtstag der Blaskapelle Moravanka, 2011-06-25


Únos Moravanky / Entführung von Moravanka (Film, 1982)Jan Slabák - Jednou jinak / Einmal anders


Ivana Slabáková - Jednou jinak / Einmal anders

DechovkaSign

Moravanka po 50ti letech svého neúnavného působení oznámila k prosinci 2021 ukončení svých aktivit. Není třeba spekulovat nad důvody, jsou zcela racionálního charakteru. Fakta, týkající se životopisu Jana Slabáka zde nebudu rozvádět, jsou dobře dokumentovány jinde, kde je
zájemce nalezne.

Janu Slabáku připadla historická role, charakter, obsah a podání současné dechové hudby obohatit signifikantním způsobem. Na rozdíl od původní české dechovky, dechovky popularizované v českém regionu, která měla těžiště ve všeobecně zábavném charakteru (pivečko, hospůdka etc.),
byla Slabákem upředňostnována hlubší, pregnantnější charakteristika. Charakteristika, která odpovídala v daleko větší míře životímu dění a tématům moravské populace, z které také Slabák jako reprezentant sám vyšel. Do popředí se dostala témata lásky, lásky k zemi, rodičům, žitým tradicím, autentičnost podání identita a především přirozené emoce.

Zpočátku sám Slabák patrně nemohl tušit, co svou osobním nasazením v oblasti dechové hudby způsobí do budoucna. Mimo jeho cílevědomost, píli a neůnavnou houževnatost stála nad tím vším - jako velký nadpis, glorie, firmament - identita. Identita, prameníci z moravského srdce a duše, která propůjčovala nezaměnitekný "brus" jeho působení. V této souvislosti lze podotknout, že se jedná o paradigma, které se tu a tam projeví, kdy se vytváří nové trajektorie v nekonečném univerzu lidského působení.

Ve stopách Slabáka jdou v hojném zastoupení fanoušci jak z domova, tak i v oblasti širokého evropského regionu.

Na životní dráhu Jana Slabáka (jako mnoho jiných) přivedly okolnosti, o kterých se na těchto stránkách ještě zmíním zvlášť, patrně v příštím měsíci.

V tej Mylotskej bažantnici

Moravanka2

Kelčanská polka

Viz také Ta naša kapela - Čtyřicáté narozeniny kapely Moravanka, 2011-06-25
Siehe auch Die unsere Blaskapelle - Vierzigster Geburtstag der Blaskapelle Moravanka, 2011-06-25


Únos Moravanky / Entführung von Moravanka (Film, 1982)

Jan Slabák - Jednou jinak / Einmal anders


Ivana Slabáková - Jednou jinak / Einmal andersDechovkaSign