Anniversary April 2014 - František Kotásek

- CZ - - OK -

V měsíci dubnu se dožívá svých 80. narozenin jeden z velmi populárních moravských skladatelů,
František Kotásek z Ratíškovic.
GRATULACE!

František Kotásek
František Kotásek
1934-04-23, Ratíškovice
K 80-tinám Františka Kotáska
Zpíval slavík


hudba František Kotásek
text Vladimír Salčák
hraje a zpívá
dechová hudba Dolanka

František Kotásek v době svého aktivního působení nejen jako skladatel obohatil moravskou dechovku o řadu velmi dnes již populárních melodií, známých doma i v sosedních zemích, ale také jako umělecký vedoucí významně přispěl k jejímu kvalitnímu podání. Dechová hudba Dolanka, kterou řadu let vedl, udávala svými kvalitními výstupy tón v dechovce v širokém okolí.

viz. také
Skladatel František Kotásek / Komponist František Kotásek

- DE - - OK -

Im Monat April feiert seinen 80. Geburtstag einer der sehr populären mährischen Komponisten,
František Kotásek aus Ratíškovice.
GRATULATION!

František Kotásek
František Kotásek
1934-04-23, Ratíškovice
K 80-tinám Františka Kotáska
Die Nachtigal sang /
Zpíval slavík


Musik František Kotásek
Text Vladimír Salčák
es spielt und singt
  Blaskapelle Dolanka

František Kotásek bereicherte in der Zeit seines aktiven musikalischen Wirkens nicht nur als Komponist die mährische Blasmusik mit einer Vielzahl populärer Melodien, bekannt zu Hause und in den Nachbarländern, sondern auch als musikalischer Leiter trug bedeutend zur Anhebung einer qualitativen Darbietung bei. Die Blaskapelle Dolanka, die von ihm in künstlerischer Hinsicht betreut wurde, gab in breiter Umgebung mit ihren bestechenden Auftritten  den Ton in der Blasmusik an.

František Kotásek lebt zurückgezogen in seinem Haus in Ratíškovice.

S. auch
Skladatel František Kotásek / Komponist František Kotásek