Born in April - Áda Doško

- CZ -


Áda Doško by se v tomto měsíci dožil svých 79-tých narozenin, kdyby nebyl odvolán do muzikantského nebe.

Léto pod Kletíhudba Áda Doško, text Miloň Čepelka
hraje a zpívá
Veselka Ladislava Kubeše

- AD -
Áda Doško
9.4.1937, Chlumeček v Podkletí
9.9.1999, České Budějovice

Hudební skladatel Áda Doško, absolvent Vojenské hudební školy byl, obdobně jako jeho dobrý přítel Ladislav Kubeš st., citově úzce spjat s jihočeskou, zejména pošumavskou lidovou kulturou a hudební tradicí. Áda Doško byl velmi přístupný člověk.

Během své skladatelské činnosti, kterou lze datovat od počátku svých 20ti let, vytvořil kolem 500 skladeb. Undržoval kontakt s řadou skladatelů a textařů. K jeho "dvorním" textařem patřil Jaroslav Hájek  (Textař Jaroslav Hájek slaví své 70tiny / Texter Jaroslav Hájek feiert seinen 70er), s kterým v rozmezí od 29.8.1989 do konce svého života společně vytvořili 41 skladeb.


textař Miloň Čepelka


Ke svým 60-tinám mu natočila dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše profilové CD pod názvem "Rodná víska".
Kubešovo nakladatelství 2000

- DE -


Áda Doško hätte in diesem Monat seinen 79. Geburtstag gefeiert, hätte er uns nicht am 9.9.1999 verlassen.

Léto pod Kletí  Musik Áda Doško, Text Miloň Čepelka
es spielt und singt
Veselka Ladislava Kubeše

- AD -
Áda Doško
9.4.1937, Chlumeček v Podkletí
9.9.1999, České Budějovice

Der Komponist Áda Doško, ein Absolvent der Militärmusikschule, war, ähnlich wie sein guter Freund Ladislav Kubeš Sen., mit Gefühlen der südböhmischen, insbesondere der Böhmerwald-spezifischen Volkskultur sowie der dortigen Musiktradition eng verknüpft. Áda Doško war ein lebensfroher, leicht zugänglicher Mensch mit sanftem Gemüt. 

Während seiner kompositorischen Tätigkeit, die man von Beginn seiner  20er Lebensahre an datieren kann,  schuf er an die 500 Kompositionen. Er unterhielt eine Beziehung zu einer Reihe von Komponisten und Textern. Sein "Hoftexter", so zu sagen, war Jaroslav Hájek  (Textař Jaroslav Hájek slaví své 70tiny / Texter Jaroslav Hájek feiert seinen 70er), mit dem er zusammen in der Zeit von 29. August 1989, wo die zwei in Budweis anlässlich einer Ausstellung einander kennenlernten, bis zu seinem Ableben, insgesamt 41 Stücke schrieben.


Texter Miloň Čepelka


Zu seinem 60-sten Geburtstag nahm die Blaskapelle Veselka von Ladislav Kubeš eine Profil-CD des Autors unter dem Titel "Má rodná víska" /  "Mein Heimatdorf" auf.
Kubeš Musikverlag  2000