Antonín Pecha slaví narozeniny / Antonín Pecha feiert Geburtstag

- CZ -

Antonín Pecha slaví dnes své narozeniny. Sice ne "kulaté", ty budou následovat o rok později, nicméně tímto příspěvkem se přidávám k celé řadě gratulantů, pro které je Antonín Pecha významnou osobností současné české dechovky.

Antonín Pecha se narodil do muzikantské rodiny 3. ledna 1959 v Ledči nad Sázavou. Již v útlém věku jej obklopovala hudba. Prvním jeho učitelem byl sám otec, který jej zasvěcoval do tajů hudby. V chlapeckém věku následovaly 4. roky hudební výuky na hudební škole v jeho rodišti u pana učitele Karla Růžka. Protože mladého Antonína hudba "neopouštěla", pokračoval studiem nejprve na pražské konzervatoři, pak na AMU, Akademii múzických umění v Praze u prof. Václava Junka.

Angažmá v renomovaných hudebních tělesech nenechalo na sebe dlouho čekat.  Již během studií se naskýtala praktická činnost v Hudebním divadle Karlín, poté ve Filmovém symfonickém orchestru. Následovalo angažmá v Orchestru opery Národního divadla a v  Symfonickém orchestru Hlavního města Prahy FOK. Získané hudební zkušenosti mohl Antonín Pecha poté plně uplatnit v České filharmonii, v které je od roku 1986 stálým členem až do současnosti.

Skladatelskou činnost Antonína Pechy lze datovat do průběhu roku 1988, kdy složil svou prvotinu s názvem "Veselí muzikanti" pro dechovou hudbu Veselku Ladislava Kubeše mladšího. Jeho nynější rejstřík tvorby obsahuje bohatě přes 200 nahlášených děl, jak děl originálních, tak nejrůznějších aranžmá pro dechové a komorní orchestry rozličných obsazení. Zde je také na místě uvést úspěšnou spolupráci s mnoha autory, ke kterým mimo jiné patří osobnosti jako  jsou Jaroslav Šprongl, Zdeňek Beneš, Miloň Čepelka, Hana Čiháková a další. V současné době udržuje Antonín Pecha čilou spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem a textařkou Alicí Rosickou.

Hudba a trumpeta provází Antonína Pechu celé jeho dosavadní bytí.

Hudba klasická zpravidla obsahuje kořeny lidového charakteru, viz. Bedřich Smetana, hudební symbol českého národa.  Ve své skladatelské činností pro lidovou dechovou hudbu nachází Antonín Pecha harmonickou kompenzaci ke své profesionální dráze v České filharmonii, za což mu celá komunita české dechovky vřele děkuje.


Antonín Pecha - Baleárská polka
mládežnická dechová hudba Svatobořáci, léto 2011 / Jugendblaskapelle Svatobořáci, Sommer 2011
řídí Antonín Pavluš

Antoníne, GRATULACE k narozeninám.

- DE -


Antonín Pecha feiert heute seinen Geburtstag. Zwar nicht einen "runden",  die werden erst ein Jahr später folgen, nichtsdestotrotz schließe mich mit diesem Beitrag einer Reihe von Gratulanten an, für die Antonín Pecha eine bedeutende Persönlichkeit böhmische Blasmusik in der Gegenwart darstellt.

Antonín Pecha wurde in eine Musikanten-Familie am 3. Jänner 1959 in Ledeč nad Sázavou geboren. Schon im zarten Alter wurde er von Musik umgeben. Den ersten musikalischen Unterricht gab ihm sein Vater selbst, eine behutsame Führung in die Geheimnisse der Musik. Im Knabenalter folgten 4 Jahre Musikunterricht an der Musikschule in seinem Geburtsort bei Herrn Lehrer Karel  Růžek. Da den jungen Antonín die musikalische Beschäftigung weiterhin fesselte, setzte er mit dem Studium zuerst am Prager Konservatorium fort, dann am AMU (Akademie Musischer  Künste) in Prag bei Herrn Prof.  Václav Junk.

Das Engagement in renommierten Prager Orchestern ließ nicht all zulange auf sich warten. Schon während der Studienzeit bot sich praktische Tätigkeit im Musiktheater Karlin, ferner im Filmsymphonie-Orchester. Es folgte ein Engagement im Orchester des Nationaltheaters und im Symphonieorchester der Hauptstadt Prag FOK.
Gewonnene musikalische Erfahrungen  konnte Antonín Pecha danach zur Gänze in der Tschechischen Philharmonie zur Geltung bringen, dessen ständiges Mitglied er vom Jahr 1986 bis zur Gegenwart ist.

Den Beginn kompositorischer Tätigkeit von Antonín Pecha kann man in den Jahresverlauf von 1988 setzen, als er sein Erstlingswerk mit der Bezeichnung "Lustige Musikanten" für die Blaskapelle Veselka von Ladislav Kubeš Jun. komponierte. Seine gegenwärtige Palette von Werken enthält reichlich über 200 angemeldete Werke, sowohl Originalwerke aus seiner Feder, als auch einer Fülle von Arrangements für Blaskapellen und Kammerorchester unterschiedlicher Besetzung. An dieser Stelle ist ebenfalls angebracht, seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit vielen Autoren zu erwähnen, zu denen unter anderem Persönlichkeiten gehören wie Jaroslav Šprongl, Zdeňek Beneš, Miloň Čepelka, Hana Čiháková. In der Gegenwart unterhält Antonín Pecha einen regen Kontakt mit dem Texter Jaroslav Hájek sowie der Texterin Alice Rosická. 

Musik und die Trompete begleitet Antonín Pecha sein ganzes bisheriges Dasein.

Klassische Musik enthält in der Regel Wurzeln und Elemente vom Volkscharakter, s. zum Beispiel Friedrich Smetana, musikalisches Symbol des tschechischen Volkes. In seiner Tätigkeit als Komponist für die Volks-Blasmusik findet Antonín Pecha eine harmonische Kompensation zu seiner Profitätigkeit in der Tschechischen Philharmonie. Dafür sei Antonín Pecha seitens der Community böhmischer Blasmusik ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.  .


Antonín Pecha - Baleárská polka
  hoffnungsvoller Nachwuchs, Jugendblaskapelle Svatobořáci, Sommer 2011
  es leitet Antonín Pavluš

Antonín, GRATULATION zum Geburtstag.