Pražské jaro 1990 / Prague Spring Festival 1990: Bedřich Smetana - Má vlast, Česká filharmonie, Rafael Kubelík

-  CZ -  OK"Hudba je má domovina" -- Rafael Kubelík

Rafael Kubelík
29.6.1914 - 11.8.1996 

Rafael Kubelík, svého času přední dirigent České filharmonie, byl v důsledku svých názorů, týkající se neslučitelnosti politiky a umění vystaven komunistické perzekuci. Byl nucen opustit vlast. Odešel do Německa, kde v Mnichově nalezl u tamních bavorských hudebních těles, především u Bavorského rozhlasu, vřelé přijetí. Nikdy nedoufal, že se jednou bude moci vrátit do vlasti. Stalo se tak ale příletem do Prahy na Ruzyňské letiště dne 8.4.1990. Do sklonku svého života stačil s Českou filharmonií uvést koncerty, které nejen po umělecké stránce, ale také svou symbolikou pro český národ budou vždy patřit k dějinám české hudby.

Triumfální návrat Rafaela Kubelíka do vlasti 8.4.1990 z dlouhého exilu v Mnichově
Letiště Praha, Ruzyně

-  DE -  OK


"Musik ist meine Heimat" -- Rafael Kubelík

Rafael Kubelík
29.6.1914 - 11.8.1996

Rafael Kubelík, seinerzeit vorrangiger Dirigent der Tschechischen Philharmonie, wurde infolge seiner Ansichten, die die Unvereinbarkeit der Kunst und Politik betraf, verschiedensten Formen des Nahetretens seitens der kommunistischen Nomenklatura ausgesetzt. Er wurde gezwungen, die Heimat zu verlassen. Er ging nach Deutschland, wo er in München bei dortigen Bayerischen Klangkörpern, vor allem aber beim Bayerischen Rundfunk, herzliche Aufnahme fand.
Er hatte die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals in die Heimat rückkehren wird können. Es ist aber doch mit der Ankunft der ČSA-Maschine am Prager Flughafen Ruzyně am 8.4.1990 geschehen. Bis zu seinem Ableben schaffte er es noch, mit der Tschechischen Philharmonie Konzerte aufzuführen, die nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern auch mit ihrer Symbolik für das tschechische Volk zum fixen Bestand der Geschichte der tschechischen Musik gehören werden.
Triumphale Rückkehr von Rafael Kubelík in die Heimat am 8.4.1990 von seinem langen Münchner Exil am Prager Flughafen Ruzyně.

Siehe auch / viz také
Skladatel Bedřich Smetana / Komponist Friedrich Smetana
(v) Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, scéna - Věrné milování / Friedrich Smetana: Die verkaufte Braut, Szene - Treues Liebhaben