Sponsoring

- CZ -

Milí přátelé!

Veškeré výdaje, týkající se podpory a propagace české dechovky v Evropě jsou zcela financovány z mé soukromé kapsy. Potěší mne každý finanční podpora, kterou lze převést na jeden z mých bankovních účtů (Aviso: www.dechovka.eu):

V AT: účet 0500 1051 894 -- BSK 20241

V CZ: účet 2100070689 -- BSK 2010

V EU: IBAN AT162024105001051894 -- BIC SPNGAT21XXX

via PayPal - paypal.com AT regamt DOT eu

Za roční podporný příspěvek mohu - na přání sponzora - uvést na titulní straně sponzorské logo s odpovídajícím odkazem na  internetovou prezentaci.

Ponechávám si ovšem právo začleňovat pouze takové sponzory, jejichž činnost obsahově souvisí s dechovou hudbou. Jako podporné subjekty přichází v úvahu soukromé osoby, dechové skupiny jako i podnikatelské firmy a obchody, které jsou zejména činné v následujících odvětvích: gastronomie, výbava,  nakladatelství, obchodování s hudebními nástroji, výroba a oprava hudebních nástrojů, firemní zastoupení zahraničních výrobců, distribuce, doplňky etc.


V rámci sponsoringu www.dechovka.eu mohlu nabídnout rozsáhlé internetové služby, jednotlivě nebo i v libovolných kombinacích, ke kterým patří:

- registrace domén

- DNS managment domén

- design webových prezentací

- management webových prezentací

- rychlá aktualizace webových prezentací

- hosting webových prezentací

- zálohování webových prezentací

- DE -

Liebe Freunde!

Sämtliche Aufwendungen, die meine Unterstützung und Förderung der böhmischen Blasmusik in Europa betreffen, werden von mir aus privaten Mitteln zur Gänze gedeckt. Ich freue mich über jede finazielle Spende, die auf eines meiner folgenden Konten  überwiesen werden können (Verwendungszweck: Spende www.dechovka.eu):

In AT: KNR 0500 1051 894 -- BLZ 20241

In CZ: KNR 2100070689 -- BLZ 2010

In EU: IBAN AT162024105001051894 -- BIC SPNGAT21XXX

PayPal - paypal.com AT regamt DOT eu

Gegen einen Unterstützungsbeitrag  kann ich - auf Wunsch - einen Banner bzw. ein Logo auf der Startseite von www.dechovka.eu mit einem Link auf die Internet-Präsenz des Sponsors unterbringen.

Ich behalte mir allerdings das Recht vor, nur auf Sponsoringvorschläge einzugehen, die in einem sinnvollen Zusammenhang mit der Blasmusik stehten. Als Unterstützungssubjekte kommen Privatpersonen, Blaskapellen sowie Geschäfte und Firmen  in Frage, die in folgenden Bereichen tätig sind: Gastronomie, Ausstattung, Verlage, Instrumentenvhandel, Instrumentenbau, Instrumentenreparatur, Vetretungen, Distributoren, Accessoires etc.

V rámci sponsoringu mohlu nabídnout rozsáhlé internetové služby, jednotlivě nebo i v různých kombinacích, ke kterým patří:


Im Rahmen von Sponsoring www.dechovka.eu kann ich umfangreiche Internet-Dienste anbieten und zwar einzeln oder in beliebigen kombinationen, zu denen gehören:

- Domänen-Registration

- DNS Domänen-Managment

- design von WEB-Präsentationen

- Management von WEB-Präsentationen

- schnelle Aktualisierung von  WEB-Präsentationen

- hosting von WEB-Präsentationen

- Backup von WEB-Präsentationen