Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Dojmy / Impressionen: 13. Drietomský festival

13. Drietomský festival / 13. Blasmusikfestival Drietoma
Slavnostní zahájení / Feierliche Eröffnung
Krátce se chci zmínit o mých dojmech z 13. Drietomského festivalu, který se konal 6. srpna 2011 - jak již název říká - v Drietomě na Slovensku. Organizačně byl zajištěn dechovou hudbou Drietomanka ve spolupráci s obcí. Drietoma se nachází na jedné z důležitých dopravních spojnic mezi Českou a Sovenskou republikou, na trase Uherské Hradiště - Trenčín, několik kilometrů za "hranicemi", které dnes cestující už opět - jako dříve - nepociťuje. Obec Drietoma v trenčínském kraji je sice malá, čítající asi 2000 obyvatel, je ale bohatá na folklor a dechovou hudbu, o kterou se zde aktivně pečuje. Rád bych vyšel mým slovenským dechovkovým přátelům vstříc a napsal o mých dojmech ve slovenštině, leč asi by mě pan učitel slovenského jazyka vytahal pak za uši:-)  Tak to nerisknu. Čti dále (=Weiterlesen ...)

Impressionen vom 13. Blasmusikfestival Drietoma

Im Folgenden möchte ich kurz auf meine Eindrücke vom 13. Blasmusikfestival Drietoma eingehen, das am 6. August 2011 - wie schon in der Überschrift - in Drietoma in der Slowakei stattfand. Die Veranstaltung wurde von der Blaskapelle Drietomanka gemeinsam mit der Gemeinde organisiert. Drietoma befindet sich auf einer der wichtigen Verkehrsadern zwischen Mähren und der Slowakei, auf dem Verkehrsabschnitt Uherské Hradiště - Trenčín, einige Kilometer hinter der "Grenze", die der Reisende heute - wie einmal frúher - nicht mehr spürt. Die Gemeinde Drietoma im Bezirk Trenčín ist zwar ein kleiner Ort mit seinen etwa 2000 Einwohnern, zugleich aber ein Ort, der reich an Folklore und Blasmusik ist. Beides wird hier aktiv gepflegt. Ich würde zwar gerne meinen slowakischen Blasmusikfreunden mit einer slowakischen Version aufwarten, doch würde ich vermutlich die Gefahr laufen, von einem Herrn Lehrer des Slowakischen an den Ohren gezupft zu werden. So riskiere ich´s lieber nicht:-) Weiterlesen  (=Čti dále ...)

[ Čti dále ... ] 13. Festival dychovych hudieb Drietoma


Tomaš Vaňo, Monika Múdra
Moderátorské duo
Tomáš Vaňo, Monika Múdra
dychová hudba Drietomanka
Festival se konal v sobotních odpoledních hodinách na lokálním fotbalovém hřišti za naprosto nejistého počasí. Opět jsem pociťoval, jak je taková akce riskantní, když je přístřeší zajištěno pouze pro účinkující. Návštěvníci seděli na lavičkách pod širým nebem.  Díky bohu vládla ale po celou dobu festivalu pouze "čierňava", tedy bylo silně pod mrakem, ale nepršelo. Překvapila mě poměrně vysoká účast. Účinkovaly nejen dechové, ale také folklorní skupiny,  viz. snímky a videa v albu.

Obec Drietoma a zejména dychová hudba Drietomanka, se svou 145letou existencí jedna z nejstarších dechových hudeb na Slovensku, uctila u příležitosti tohoto festivalu 100. výročí narození Pavla Stopku. Pavol Stopka byl velmi angažovaný hudební pedagog, který udržoval úzký styk s Karlem Pádivým (viz. také můj článek o tomto významném, slovenském skladateli na zdejších stránkách). Zajímal se o lidovou hudbu, sbíral písně s lidovými náměty a tyto aranžoval pro kapely. V druhé polovině minulého století se pak Pavol Stopka v Drietomě navíc soustředil na výuku nadané omladiny. Dal podnět k založení nové dechové hudby, složené z mladých. O tuto skupinu pak pečoval  i jako umělecký vedoucí.

Festival slavnostně zahájil sám starosta obce pan JUDr. Jozef Kluka, který ve zdravici rozvedl a podtrhl zásluhy Pavla Stopku. Pro mě bylo patrné, že obec kontinuitu tradice nebere na lehkou váhu a dechovkové dění v obci podporuje. Jak jistě mnoho z nás ví, není tomu tak vždy a všude. Festival měl pak následně rodinný charakter s pohodovým průběhem. Vystupovali: Folklórny súbor Nezábudky, drietomské mažoretky, Mládežnicka dychová hudba Rudolfa Hečku z Dolnej Súče, Spevácká skupina Drietoma, dechové hudby Opatovanka, Maguranka Mistříňanka a závěrem hostitel Drietomanka. Vzato úhrnem, festival "ponúkl" návštěvníkům širokou paletu kulturních zážitků formou žité tradice. Z nabídnutého festivalového koláče si mohl každý vybrat dle chuti a okamžité nálady. Mile mě překvapila navíc nádherná čeština zpěváků Opatovanky. Slovem provázela festival přirozeným způsobem dvojice Monika Múdra aTomáš Vaňo, kteří také v Drietomance zpívají. Měli hned mé sympatie.

Když jsem po ukončení festivalu odjížděl z Drietomy, měl jsem velmi dobrý pocit, že jsem si tuto příležitost nenechal ujít. Na taneční zábavu s Mistříňankou jsem ovšem nezůstal. Příští den mě čekal, několik set kilometrů západně, 19. Bechyňský festival v jižních Čechách:-)

[ Weiterlesen ... ] 13. Blasmusikfestival Drietoma


Tomaš Vaňo, Monika Múdra
Moderator-Duo
Tomáš Vaňo, Monika Múdra
Blaskapelle Drietomanka
Das Blasmusikfestival fand in den Nachmittagsstunden am lokalen Fußballplatz bei einem absolut unsicherer Wetterlage statt. Aufs Neue empfand ich, wie riskant eine solche Aktion ist, wenn ein Regenschutz nur für die Mitwirkenden gesichert ist. Die Festivalbesucher saßen auf Bänken unter offenem Himmel. Über die ganze Festivaldauer „beherrschten“ nur drohende schwarze Wolken die Festivalszene, es regnete aber nicht. Überrascht hat mich die relativ hohe Teilnahme von Besuchern, mit der ich nicht gerechnet hatte.  Das Festivalprogramm wurde nicht nur von Blaskapellen bestritten, sondern es traten auch lokale Folkloregruppen auf, s.a. Foto- und Videoaufnahmen im Archiv.

Die Gemeinde Drietoma und vor allem die Blaskapelle Drietomanka mit Ihrem 145 jährigen Bestand -  eine der ältesten Blasformationen in der Slowakei - ehrte bei dieser Festivalgelegenheit  den  100.  Jahrestag der Geburt  von Pavol Stopka.   Pavol Stopka war ein sehr engagierter Musiklehrer und Pädagoge, der einen engen Freundschaftskontakt mit Karol Pádivý pflegte (s.a. meinen Beitrag über diesen bedeutenden slowakischen Komponisten auf diesen Seiten). Pavol Stopka interessierte sich für Volksmusik, sammelte Lieder mit Volksmotiven und diese arrangierte er für Blaskapellen. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts konzentrierte sich Pavel Stopka gerade in Drietoma auf die musikalische Ausbildung des der musikalisch begabten Jugendlichen. Er legte den Grundstein zur Formung einer neuen Jugendblaskapelle. Diese Jugendblaskapelle, aus der sich dann Drietomanka rekrutierte,  betreute  er auch als musikalischer Leiter.

Das Blasmusikfestival wurde von Herrn Bürgermeister der Gemeinde  JUDr. Jozef Kluka mit feierlichen Worten eröffnet. Er unterstrich und führte in seiner Begrüßungsansprache den Verdienst  von Pavol Stopka aus. Für mich war dabei deutlich zu erkennen, dass die Gemeinde die Kontinuität der musikalischen Tradition im Ort keinesfalls auf die „leichte Schulter“ nimmt und die blasmusikalischen Aktivitäten aktiv unterstützt. Wie sicherlich nicht wenige von uns wissen, ist dem nicht so immer und überall. Der weitere Verlauf des Blasmusikfestivals hatte einen familiären, gemütlichen Charakter. Es traten folgende Formationen auf:   Folklórny súbor Nezábudky, drietomské mažoretky, Mládežnicka dychová hudba Rudolfa Hečku z Dolnej Súče, Spevácká skupina Drietoma, dechové hudby Opatovanka, Maguranka Mistříňanka a závěrem hostitel Drietomanka.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Festival die kulturelle Vitalität der Gegend auf einem soliden Niveau zeigte. Den Besuchern wurde ein breites Spektrum von kulturellen Erlebnissen in einer Form gelebter Tradition unterbreitet.  Das  angebotene „Festivalkuchen“ bot für jeden etwas. Nach Geschmack und augenblicklicher Laune konnte sicherlich  jeder Teilnehmer  ein ihm zusagendes Stückchen für sich finden.   Angenehm überrascht hat mich auch das einwandfreie Tschechisch des Gesangs-Trio der Blaskapelle Opatovanka. Auf eine angenehme und natürliche Weise sorgten das Zweiergespann   Monika Múdra und Tomáš Vaňo, zugleich Sänger von Drietomanka , für die Festivalmoderation. Sie hatten gleich meine Sympathien gewonnen.

Als ich nach dem Festivalende von Drietoma wegfuhr, hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass ich mir diese Gelegenheit nicht entkommen ließ. Zur Tanzveranstaltung, bei der die Blaskapelle Mistříňanka aufspielte,  konnte ich jedoch nicht bleiben.  Den nächsten Tag wartete auf mich, einige Hundert Kilometer westlich, das 19. Blasmusikfestival in Bechyně in Südböhmen,  das ich mir vornahm, auch zu besuchen.

Anniversary November 2013: Antonín Borovička

- CZ -

Před 118-ti léty se v měsíci listopadu narodil významný skladatel české dechovky Antonín Borovička.


Antonín Borovička
* 4. 11. 1895 Davle u Prahy
† 3. 12. 1968 Davle u Prahy

Nejhezčí koutek (komp. 1923)


Vejvodova kapela
řídí Josef Vejvoda
zpívají
Jiří Škvára,
Blanka Tůmová a Alena Rychetská

"... nejhezčí koutek na světě znám,
tam chci býti s tebou docela sám,
tam chci tě míti jen pro sebe,
budeme žít svojí lásce,
ty pro mě, já pro tebe ..."

Antonín Borovička prožil v rodné Davli (jižně nedaleko Prahy) bezmála svůj celý život. Byl velmi talentovaný hudebník, skladatel, angažovaný hudební vychovatel a učitel, dlouholetý kapelník. Ve svých mladých letech se především jako autodidakt věnoval hudbě. Ovládal povícero nástrojů, na které se sám s velkou ctižádostí naučil hrát.
 
Se svými hudebními znalostmi a schopnostmi narukoval k vojsku jako hudebník. Válečné události tehdejší doby ale vedly k tomu, že v roce 1917 byl hudební útvar rozpuštěn. Borovička s ostatními byl přemístěn jako řadový voják na frontu u Terstu. Tam přišel Borovička během soubojů o pravou nohu. První světová válka poznamenala jeho životní osud. Jako mladý válečný invalida se vrátil do milované Davle.

Začal se naplno věnovat hudbě, která mu nyní skýtala smysl života. Stará, trvající láska k lidové hudbě a nezlomený životní optimizmus otevíraly Borovičkovi nové uspokojivé pole působnosti. V Davli posléze založil orchestr Vltavan, kterému stál v čele jako kapelník celých 40 let. Začal se také věnovat skladatelské činnosti a hudebnímu vyučování, zejména s myšlenkou doplňování řad v založeném orchestru. Ve vlastním životopisu uvádí, že napsal kolem 60ti skladeb. To ale "zamlčel" řadu skladeb, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti (dalších asi 40 skladeb). Hudební nakladatelství Antonína Borovičky má v úmyslu postupně i tyto skladby zpřístupnit veřejnosti.

Antonín Borovička žil ve štastném manželství, z kterého vzešly dva potomci. Pocházel z chudých poměrů. Celý život zůstal milým a skromným člověkem, který rád pomohl kde mohl. Mezi muzikanty byl všude oblíben.

V jeho tvorbě se manifestuje nápaditost, originalita, hudební kouzlo. Borovičkovy skladby získaly svou melodičností mnoho příznivců dechovky po celé střední Evropě.