Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Editorial

Display # 
Title Modified Date Hits
noty.dechovka.eu: Nové Skladby / Neue Kompositionen 18 April 2021 107
Archiv noty.dechovka.eu opět obohacen / Archiv noten.dechovka.eu wieder reicher geworden 07 April 2021 179
Noty pro dechovku - Další přírůstek / Noten für Blasmusik - Weiterer Zuwachs 15 March 2021 210
Archiv bezplatných not rozšířen / Archiv kostenloser Noten erweitert 28 February 2021 244
Happy New Year 2021 - Peace and Love to Every Soul on the Planet Earth 02 January 2021 607
Veselé Vánoce všem příznivcům české dechovky / Frohe Weihnachten allen Anhängern der böhmischer Blasmusik 24 December 2020 445
Další bezplatné noty pro dechovku / Weitere kostenlose Noten für Blasmusik 19 December 2020 840
Noty pro dechovku - Archiv rozšířen / Noten für Blasmusik - Archiv erweitert 07 July 2020 1536
Freunde, es ist an der Zeit, unsere Zukunft in eigene Hände zu nehmen / Přátelé, je na čase vzít naši budoucnost do vlastních rukou 05 May 2020 950
Focus switched temporarily to relevant world economic events 01 April 2020 1214
noty.dechovka.eu - Další skladby / noten.dechovka.eu - Weitere Kompositionen 16 February 2020 1329
The Best Wishes To Everyone On The Way Into The New Year 2020 27 February 2020 1678
Dárek k vánocům od hudebních skladatelů Václava Maňase, Vladislava Sudy, Josefa Thumse, Josefa Žida / Weihnachtsgeschenk von den Komponisten Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Josef Thums, Josef Žid 25 December 2019 1702
Veselé Vánoce / Frohe Weihnachten / Marry Christmas 24 December 2019 1553
Austrian, Moravian, Czech Idioms and Dialect 16 August 2018 3787
Obnova servisu Gratisnoty / Gratisnoten-Service wird revitalisiert 31 December 2017 4322
Gratisnoten Service Terminated 20 July 2017 5690
www.dechovka.eu: Service has been partially reduced 14 May 2017 7627
Famous Russian Alexandrow Ensemble lost in a plane crash on 2016-12-25 26 December 2016 4935
Merry Christmas to everyone and Happy New Franz Schubert Year 2017 27 December 2016 5091
Noty / Noten redesigned 26 February 2018 6292
Free scores - Noty zdarma - kostenlose Noten 10 March 2019 9359
Seznam not rozšířen / Noten-Verzeichnis erweitert 19 June 2015 6425
Militärmusik in Österreich: Gespräche im Parlament / Vojenská hudba v Rakousku: Hovory v parlamentu 01 December 2014 6615
Appell an den Nationalrat Österreichs: Erhalt aller neun (bundesländischen) Militärmusiken / Apel na Rakouskou Národní Radu: Zachování všech 9 (spolkových) vojenských hudeb 01 December 2014 7198

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

V tej starej forotě

V tej starej forotě


hudba Jožulka Uher, Jaroslav Janota, text Jožulka Uher

Gesang
Věra Bláhová, Marie Čalkovská

Sivická kapela

umělecký vedoucí
Radomil Cíleček

Sivická kapela: Šumické víno

CD Šumické víno, 2008

Jožulka Uher aus Lanžhot ist einer der größten, noch lebenden Kenner und Aufzeichner der mährischen Blasmusik sowie der mährischen Folklore. Von ihm wissen wir Details über Persönlichkeiten wie Juráček, Prajka u.a.m. sowie das blasmusikalische Leben in Südmähren. Ich werde ihm noch einen gesonderten Beitrag widmen.

My study audio backgroud

DH Šohajka - Zlaté slunce

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED