Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / EDITORIAL JOTS >>> Sorry for troubles around 10, 11. 12. January - due to fight with hackers <<< STAY TUNED

Noty pro dechovku - Další přírůstek / Noten für Blasmusik - Weiterer Zuwachs

Primel

cz Do archivu not pro dechovku přispěli tentokráte svými skladbami páni skladatelé Václav Maňas ml., Libor Mikl, Áda Školka, Vladislav Suda, Josef Thums, Antonín Tichý, Josef Žid spolu s textařem Jaroslavem Hájkem. Dechovková komunita opět srdečně děkuje. Viz. noty.dechovka.eu

de Ins Notenarchiv für Blasmusik haben mit ihren Kompositionen diesmal die Herrn Komponisten Václav Maňas ml., Libor Mikl, Áda Školka, Vladislav Suda, Josef Thums, Antonín Tichý, Josef Žid gemeinsam mit dem Texter Jaroslav Hájek beigetragen.  Die Gemeinschaft der Blasmusikfreunde bedankt sich dafür sehr herzlich. Siehe noten.dechovka.eu

 

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Valdaufinka - Soběkurská

Karel Valdauf - Soběkurská, zpívají Jiří Vondrák a Helenka Hýnová

My study audio backgroud

DH Bojané - Šohaj od Hodonína

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED