noty.dechovka.eu: Nové Skladby / Neue Kompositionen

Kirschecz  Textař (ale také úspěšný včelař) Jaroslav Hajek velmi aktivně spolupracuje s řadou angažovaných skladatelů. Tentokráte mně zaslal do archivu komposice pánů autorů Václava Maňase ml.,  Libora Mikla, Antonína Pechy, Antonína Tichého a Josefa Žida. Jako doposud, všechny autorské sklady jsou originální, zveřejněné s písemným souhlasem všech tvůrců pouze zde na noty.dechovka.eu
Skladby jsou všem bezplatně dostupné a je vysloveně zakázáno s nimi provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost (prodej etc.). Veřejné provozování nahlaste prosím  obvyklým způsobem u odpovídajících ochranných autorských vazů.

de  Der Texter (aber auch ein erfolgreicher Imker)  Jaroslav Hajek  arbeitet mit einer Reihe engagierter Komponisten zusammen. Diesmal hat er mir Kompositionen der Herrn Autoren Václav Maňas ml.,  Libor Mikl, Antonín Pecha, Antonín Tichéhý und Josef Žid ins Notenarchiv zur Vefügung gestellt. Wie bisher, alle Beiträge sind Original-Kompositionen, die mit einer schriftlichen Zustimmung aller nur hier auf noten.dechovka.eu angeboten werden.
Werke sind allen kostenfrei zugänglich, Es ist allerdings ausdrücklich verboten, mit den Weken jedwede gewinnbringende Tätigkeit zu betreiben (Verkauf etc.). Öfentliches Betreiben ist bei den entsprechenden Autoren-Schutzverbänden nach dem üblichen Usus zu melden.