Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

noty.dechovka.eu - Další přírůstek nových skladeb / Weiterer Zuwachs von neuen Kompositionen

Notenarchivcz Archiv not pro dechovku byl opět obohacen o další skladby, tentokráte z pera pámů skladatelů Jana Čiviše, Jiřího Lhotského, Václava Maňase ml., Vladislava Sudy,  Jiřího Volfa, Josefa Thumse a Atonína Tichého v osvědčené spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem.
Nové skladby jsou v archivu noty.dechovka.eu u zmíněných autorů vhodně označeny.

de  Das Notenarchiv fúr Blasmusik wurde um weitere Kompositionen bereichert. Diesmal haben folgende Herrn Komponisten mit einem Beitrag aufgewartet: Jan Čiviš,
Jiří Lhotský, Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Jiří Volf, Josef Thums  und Antonín Tichý in bewährter Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hájek.
Neue Kompositionen sind im Notenarchiv noten.dechovka.eu bei den genannten Authoren geeignet gekennzeichnet.
.

Most Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Napij sa ty šohaj

Napij sa ty šohaj


hudba Jan Slabák
 
Blaskapelle Šarovec
kap. Jan Žejdlík

Jan Slabák

Jan Slabák

CD: "Napij sa ty šohaj vína"

My study audio backgroud

Láska v máji - Josef Hotový, původní text Vilda Moravecký
zpívá Josef Oplt spolu s dívčím triem ČSSPT (Československý státní soubor písní a tanců)
hraje DH Supraphon, řídí Jindřich Bauer
záznam z roku 1975

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.

  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED