noty.dechovka.eu - Další přírůstek nových skladeb / Weiterer Zuwachs von neuen Kompositionen

Notenarchivcz Archiv not pro dechovku byl opět obohacen o další skladby, tentokráte z pera pámů skladatelů Jana Čiviše, Jiřího Lhotského, Václava Maňase ml., Vladislava Sudy,  Jiřího Volfa, Josefa Thumse a Atonína Tichého v osvědčené spolupráci s textařem Jaroslavem Hájkem.
Nové skladby jsou v archivu noty.dechovka.eu u zmíněných autorů vhodně označeny.

de  Das Notenarchiv fúr Blasmusik wurde um weitere Kompositionen bereichert. Diesmal haben folgende Herrn Komponisten mit einem Beitrag aufgewartet: Jan Čiviš,
Jiří Lhotský, Václav Maňas ml., Vladislav Suda, Jiří Volf, Josef Thums  und Antonín Tichý in bewährter Zusammenarbeit mit dem Texter Jaroslav Hájek.
Neue Kompositionen sind im Notenarchiv noten.dechovka.eu bei den genannten Authoren geeignet gekennzeichnet.
.