Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
ADMIN / OPERATIONAL JOTS >>> No news, thanks for your visit:-) <<< STAY TUNED

Was is ACTA? / What is ACTA?

Wegen besonderer Aktualität und unvorstellbarer Tragweite /
Kvůli mimořádné aktuálnosti a nepředstavitelném dopadu

DeutschMost Read Articles

Tuto skladbu jste již slyšeli? / Dieses Stück haben sie schon gehört?

Karel Valdauf - V písničce NAŠE štěstí (1943)

Kaplánkova dechová šestnáctka, zpává Soukupovo duo, 1943

-CZ- Dovětek mladým: ...
povšímněte si jemného dvojsmyslu obsahu. Záznam je z let kruté fašistické okupace české země. Projevy vlastenectví byly pronásledovány. Naleznout vhodné metafory, kterým každý rozuměl a přeci zněly "nevinně", nebylo snadné.
Nedej bože, aby k tomu zase došlo (New World Order)
-DE- Nachsatz f.d. Jungen: ...
beachtet den feinen Doppelsinn im Inhalt, die Aufnahme ist aus den JAhren brutaler faschistischer Okkupation des böhmischen Landes. Bekundungen der Heimatliebe wurden verfolgt. Geeignete Metapher zu finden, die jeder verstand und diese doch "unschuldig" klang, war keineswegs leicht.
Gott behüte, dass dazu wieder kommen sollte (New World Order)

My study audio backgroud

DH Dolanka - Kraj modravých vín

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED