Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
CD Header

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

CDs / DVDs

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Lácaranka: 45. jubileum od založení / 45. Gründungsjubiläum 20 December 2020 1797
Křest CD / CD-Taufe: Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry 17 November 2015 3582
Křest CD / CD-Taufe: Svět je kniha nádherná - Dechová hudba Vysočinka 16 November 2015 3787
CD 20 let Zlaťanka - Dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic u Brna 29 December 2021 4139
CD Frisch verböhmt - Blaskapelle Blech Khopt 29 December 2021 3657
CD Poprvé - Hudba z Marzu Revajvl 20 June 2015 4498
CD4 Zpívat budu dál - Dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše a Babouci hrají skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4990
CD3 Život je divadlo - Dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4787
CD2 Duše muzikanta - Dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 5708
CD1 Prostý sen Jardy Hájka - Duo Václav Žákovec hraje skladby s texty Jaroslava Hájka 20 June 2015 4627
CD Musikantenhochzeit - Blaskapelle Ramseer Musikanten 20 June 2015 4866
CD Túfaranka 2009 - Dechová hudba Túfaranka 20 June 2015 5493
CD Am Stammtisch - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 4416
CD Alte Liebe - Blaskapelle Weinviertler Mährische Musikanten 20 June 2015 5067
CD Jubilejní - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4703
CD S Valaškou pro radost - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4731
CD 40 let s Valaškou - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4439
CD K narozeninám Václava Maňase ml. / Zum Geburtstag von Václav Maňas Jun. - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4256
CDs/DVDs, Stříbrňanka - Obsahový přehled / Gesamt-Inhaltsverzeichnis 15 January 2014 10794
DVD Koncert 45. let - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 6258
DVD Jakú to pěsničku začíná - Dechová hudba Mistříňanka 20 June 2015 5772
CD Rodičom - Dychová hudba Drietomanka 20 June 2015 5578
CD První - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4771
CD Druhá - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 4725
CD Třetí - Dechová hudba Boršíčanka Antonína Koníčka 20 June 2015 5261
CD Festum Celebrare - Blaskapelle Die Lederhosn Blech 20 June 2015 4537
CD Na klobúckých lukách - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4434
CD Tajná láska - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4675
CD 30 let Valašky - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4681
CD Hraje Vám Valaška - Dechová hudba Valaška 20 June 2015 4674

Distinct vocalists

Distinct tubists

Short portraits

Karel Valdauf

karel Valdauf
Karel Valdauf
1913 - 1982

Komponist, Musiker, Orchestergründer, Author von mehr als 150 Kompositionen

Dávno přešla


hudba, text Karel Valdauf

zpěv
Helena Hýnová, Miloslav Veselý

Budějcká kapela Ády Školky

Áda Školka
kapelník  Áda Školka

CD: Nejkrásnější písničky
Karla Valdaufa I.
1998

Viz také / Siehe auch Skladatel Karel Valdauf / Komponist Karel Valdauf
 

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998