Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce"    "Wer Musik begreifen will, braucht nicht so sehr das Gehör, wie vielmehr das Herz." -- Jiří Mahen

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Konečný - Ve vinohradě 07 March 2019 1713
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 4637
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 4925
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 15089
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 4517
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 3507
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 3127
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 26 January 2019 3312
Metoděj Prajka - Výborná 29 November 2020 3005
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 2951
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 3950
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 4060
Haj, husičky haj 09 December 2015 8233
Na zahrádce 01 May 2014 4523
Píseň domova 13 March 2014 5026
Stará lípa 22 February 2014 6001
Stárkovi 06 December 2013 4491
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 6552
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 4962
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 5024
Hvězdička 09 June 2013 4838
Překrásné Valašsko 18 March 2013 4909
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 5292
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 5969
Sklenářská 11 May 2013 5816
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 6728
Hance 30 August 2012 6446
V Nenkovském údolí 05 July 2012 6405
Kovářská polka 29 May 2012 5951
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 6923
Zaplakaly očenka 11 March 2012 5597
Böhmisches Märchen 11 November 2012 5878
Magdalenenwalzer 11 January 2012 7307
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 6982
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 7451
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 6340
Dášenka 07 September 2011 5751
Dojela kapela 19 July 2011 5261
Pod Pálavú 09 June 2011 6482
K Bílovicám 30 May 2013 5867
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 7735
Michaela 30 May 2013 6642
Pusť ma k vám 02 December 2011 5375
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 6854
Jízda králů 30 May 2013 7857
Soběkurská 08 December 2012 6847
Kamenná cestička 30 May 2013 6919
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 7625
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 9514
Túlavá 13 July 2010 7297

Short portraits

Miluška Pašková

Miluška Pašková, Grande Dame des mährischen Gesangs
Miluška Pašková
Grande Dame
moravského zpěvu /
des mährischen Gesangs

V moravské dechovkové scéně není příliš mnoho těch, kteří k rozkvětu dechovkové tradice přispěli takovou měrou jako Miluška Pašková. Bez přestávky doprovázela zpěvem a tak dotvářela jedinečným způsobem zvukovou signaturu dechové hudby Mistříňanka od jejího vzniku až do jara letošního roku 2010.
Zůčastnila se nesčíslných vystoupení jak doma, tak v evropských zemích a v zámoří, v televizních i rozhlasových pořadech, na festivalech, nejrůznějších slavnostích akcích. Její hlas byl zaznamenán na úctyhodné řadě zvukových nahrávek. Byla a zůstává vzorem pro mladou generaci zpěvaček, které její žité poselství ponesou dál. I přes veškeré úspěchy zůstala Miluška vždy skromným a vlídným člověkem, který se přímému, srdečnému  kontaktu s fandy dechové hudby nikdy nestranil.

Zato náleží Milušce Paškové ze strany všech příznivců dechové hudby úpřímné poděkování.

Kytice

In der mährischen Blasmusikszene gibt es nicht allzu viele von denen, die zum Aufblühen der Blasmusiktradition in so einem Ausmaß beigetragen haben, wie Miluška Pašková. Ohne Unterbrechung begleitete sie mit Gesang die Blaskapelle Mistříňanka von ihrer Entstehung bis zum Frühling dieses Jahres 2010, womit sie in einzigartiger Weise die Klangsignatur dieser Formation mitprägte.
Miluška Pašková. nahm an zahllosen Auftritten sowohl in der Heimat als auch in europäischen Ländern und in Übersee, Fernseh- und Rundfunksendungen, Festivals, unterschiedlichen Festveranstaltungen teil. Ihre Stimme wurde auf einer beachtenswerten Anzahl von Tonträgern festgehalten. Sie war und bleibt ein Vorbild für die junge Generation von Sängerinnen, die ihre lebende Botschaft weiter tragen werden. Ungeachtet ihrer vielen Erfolge blieb Miluška immer ein bescheidener, umgänglicher freundlicher Mensch, der den herzhaften, direkten Kontakt mit den Blasmusikfans nie scheute.

Dafür gebührt Miluška Pašková seitens aller Anhänger der Blasmusik ein aufrichtiges Dankeschön.

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED