Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
RelikviatSvMarka

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Treasury of Bohemian Pearls

See also Song texts


Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Josef Konečný - Ve vinohradě 07 March 2019 1570
Josef Rezek - Vzpomínka, Jaroslav Klemíř/František Polák - Setkání, Peter Černička - Terorka, František Jeřábek - Grazlova píseň 01 December 2016 4498
Zdeněk Gurský - My dva / Pavel Bureš - Tuba v noci / Lidová - Červené jablíčko / Lojza Barotek, Miroslava Gurská - Život jako sen 04 October 2016 4765
Ivo Horký, Miroslav Záhorský - Povídal ně maléreček 04 October 2016 14922
Jaromír Vejvoda - Polka modrých očí 25 March 2016 4392
Miloš Procházka, Stanislav Pěnčík - Daj si šohaj 13 March 2016 3438
Pavel Svoboda - V Němčičkách 09 January 2016 3047
Ernst Mosch - Liebespärchen / Zamilovaní 26 January 2019 3212
Metoděj Prajka - Výborná 29 November 2020 2919
Ladislav Hrdlička - Prolog o jižní Moravě, Rajhradská, Vzpomeň si šohajku 06 September 2015 2859
Keď som šiel ku milej 28 February 2018 3725
Podruhé Vám nepovím 18 December 2014 3973
Haj, husičky haj 09 December 2015 8075
Na zahrádce 01 May 2014 4434
Píseň domova 13 March 2014 4953
Stará lípa 22 February 2014 5897
Stárkovi 06 December 2013 4404
Peter Studenič: Desítka 27 May 2014 6444
Ján Múdry: Moni 02 August 2013 4883
Kupte si moje pohledy 30 June 2013 4903
Hvězdička 09 June 2013 4743
Překrásné Valašsko 18 March 2013 4823
Muzikanti z Ratíškovic 23 February 2013 5183
Galánečka (Drie Donken) 28 February 2018 5843
Sklenářská 11 May 2013 5728
Ptám se Tě milý můj 21 February 2014 6584
Hance 30 August 2012 6308
V Nenkovském údolí 05 July 2012 6292
Kovářská polka 29 May 2012 5865
Dobrý večer frajárečko 26 April 2012 6800
Zaplakaly očenka 11 March 2012 5495
Böhmisches Märchen 11 November 2012 5788
Magdalenenwalzer 11 January 2012 7209
Přes Pavlovskú dolinečku 27 November 2011 6864
Dolnocerekvická polka 16 October 2011 7345
Nedaleko od Trenčína 08 October 2011 6240
Dášenka 07 September 2011 5627
Dojela kapela 19 July 2011 5168
Pod Pálavú 09 June 2011 6395
K Bílovicám 30 May 2013 5784
Lásku enom jednu potkáš 24 April 2011 7630
Michaela 30 May 2013 6555
Pusť ma k vám 02 December 2011 5270
Antonín Žváček: Lucerna polka 09 December 2015 6679
Jízda králů 30 May 2013 7724
Soběkurská 08 December 2012 6757
Kamenná cestička 30 May 2013 6809
Herz, Schmerz und dies und das 31 August 2010 7541
Falešná láska (Valdauf) 30 December 2010 9383
Túlavá 13 July 2010 7193

Short portraits

Antonín Pecha

- CZ -


Antonín Pecha
Mag. Antonín Pecha (1959)

Baleárská, orchestrální  polka
sólo pro křídlovku a tenorhudba Antonín Pecha
Dechová hudba Veselka

Antonín Pecha se narodil v Ledči nad Sázavou 3. ledna 1959. Nadšení v něm vzbudil a ke hře na trubku jej přivedl tatínek.  Pokračoval pak pod vedením pana Karla Růžka, učitele v Lidové škole umění v místě rodiště. Následně absolvoval pražskou konzervatoř a AMU ve třídě prof. Václava Junka.

Po ukončení studií dostal možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v Hudebním divadle na Karlíně, následovala angažmá ve Filmovém symfonickém orchestru, v Orchestru opery Národního divadla v Praze, Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Od roku 1986 je Antonín Pecha řádným členem České filharmonie v žesťové sekci. Vedle své hudební profese se navíc angažuje v dalších menších hudebních tělesech a je také zván jako porotce do posuzovacích komisí.

Je velmi potěšitelné, že Antonín Pecha patří k hudebníkům, kteří se vedle své profese v oboru vážné hudby také věnují hudbě lidové. Antonín Pecha složil a aranžoval řadu hezkých melodií pro malé dechové orchestry, které jsou fanoušky české dechové hudby velmi oblíbené a známé po celé Evropě.

Antonín Pecha byl také do roku 2005 stálým členem dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše. Veselka zaznamenala řadu jeho melodií na CD.

Baleárská, řídící hlas - Kubešovo hudební vydavatelství Praha
Pro radost

Baleárská polka byla natočena 1996
CD "Pro radost"
Kubešovo hudební vydavatelství Praha
rok vydání 1998

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED