Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 29 December 2021 11498
Bulka Antonín 21 September 2015 5730
Čajka Jaroslav 10 June 2018 3218
Černička Peter 14 April 2016 7292
Čiviš Jan 06 June 2021 7288
Doško Áda 29 December 2021 7371
Heřman Jaroslav 05 February 2021 8822
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 8961
Koníček Antonín 21 September 2015 5420
Lhotský Jiří 06 June 2021 4088
Lipold Jan 30 December 2021 7071
Mach Karel 23 January 2022 293
Maňas Václav ml. 29 May 2022 12902
Mikl Libor 14 August 2021 5023
Pecha Antonín 29 May 2022 9913
Prudík Ladislav 29 March 2019 5926
Servit Gerald 16 November 2015 5686
Šimek Jaroslav 21 September 2015 4340
Školka Áda 15 March 2021 4966
Slabák Jan 31 December 2021 6636
Smišovský Blahoslav 29 December 2021 6703
Studenič Peter 21 September 2015 4939
Suda Vladislav 06 June 2021 6902
Tesařík Jiří / Helán Jiří 14 January 2022 6900
Thums Josef 29 May 2022 7730
Tichý Antonín 29 May 2022 7844
Valent Martin 21 September 2015 4169
Volf Jiří 14 August 2021 8774
Voráč Zdeněk 21 September 2015 4117
Vorlíček Václav 31 March 2018 4578
Žákovec Václav 21 September 2015 4369
Zedník Pavel 09 February 2022 5135
Zeman Jaroslav 05 February 2021 6074
Žid Josef 18 April 2021 7815

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---