Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Noty / Noten

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Béreš Viliam 15 March 2021 9966
Bulka Antonín 21 September 2015 5085
Čajka Jaroslav 10 June 2018 2655
Černička Peter 14 April 2016 6474
Čiviš Jan 05 February 2021 6366
Doško Áda 28 February 2021 6274
Dvořák Vlasta 05 February 2021 4396
Heřman Jaroslav 05 February 2021 7642
Hrdlička Ladislav 27 February 2018 8005
Koníček Antonín 21 September 2015 4706
Lhotský Jiří 21 September 2015 3388
Lipold Jan 28 February 2021 6167
Maňas Václav ml. 18 April 2021 10669
Mikl Libor 18 April 2021 4190
Pecha Antonín 18 April 2021 8445
Prudík Ladislav 29 March 2019 5247
Servit Gerald 16 November 2015 5009
Šimek Jaroslav 21 September 2015 3755
Školka Áda 15 March 2021 4355
Slabák Jan 21 September 2015 5714
Smišovský Blahoslav 20 September 2015 5840
Studenič Peter 21 September 2015 4308
Suda Vladislav 02 April 2021 5933
Tesařík Jiří / Helán Jiří 02 April 2021 5911
Thums Josef 15 March 2021 6639
Tichý Antonín 18 April 2021 6532
Valent Martin 21 September 2015 3648
Volf Jiří 05 February 2021 7551
Voráč Zdeněk 21 September 2015 3614
Vorlíček Václav 31 March 2018 4056
Žákovec Václav 21 September 2015 3840
Zedník Pavel 21 September 2015 4399
Zeman Jaroslav 05 February 2021 5394
Žid Josef 18 April 2021 6821

- CZ -

V sekci noty.dechovka.eu  jsem provedl dvě důležité změny. Seznam má nyní novou strukturu a to dle skladatelů.

Obsahuje nyní skladatele české dechovky, kteří dávají svá díla veřejnosti bezplatně k dispozici. Seznam nabízí dva druhy informací ...

a) jednak noty samotné ke stažení  a

b) odkazy na bezplatné noty na internetu ( Mohou být i nakladatelství, které nabízí i bezplatné noty.
Krátký email s odkazy dostačuje, aby byl autor v seznamu uveden ).

Zdejší seznam obsahuje ZEJMÉNA bezplatně přístupné skladby ke stažení, které byly poskytnuty autory, popř. jejich právními zástupci ke zveřejnění na portálu www.dechovka.eu. Zveřejnění skladeb je autorizováno doprovodným písemným souhlasem. Mají-li další skladatelé / textaři zájem zařadit některé ze svých skladeb do tohoto seznamu, stačí zaslat skladbu / skladby s doprovodným formulářem. (Zde se nachází "Souhlas se zveřejněním").

Zaslané skladby nejsou podrobovány žádnému výběru. Mezi skladateli etablovanými,  populárními a skladateli zcela novými, neznámými se nediferencuje, zrovna tak nepodstatný je jazyk a země skladatele.

Není třeba nikterak vyzdvihovat, že jakákoliv veřejná produkce notového materiálu  podéhá hlášení u odpovídajících ochranných autorských svazů.

Jménem fandů české dechovky děkuji srdečně všem autorům, kteří dechovkové komunitě poskytli jejich hudební dílo/díla  bezplatně k dispozici.
---
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED